THẦY SIRI NANDAKUMAR

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là S-teacher.jpg

Nandakumar là giảng viên Iyengar Yoga được chứng nhận và được huấn luyện thường xuyên tại Viện Yoga Iyengar Ramanman, có trụ sở tại Pune, với đại gia đình Iyengar. Sự kết nối của Ông với bậc hiền triết B.K.S Iyengar vẫn đang giúp ông đào sâu sự luyện tập Yoga của mình. Ông bắt đầu học Yoga từ đầu những năm 90s tại trung tâm Yoga Bầu Trời và tại Krshmamarcharya Yoga Mandiram, Tamil Nadu miền nam Ấn Độ. Ông học cơ bản về phương pháp Iyengar dưới sự chiỉ dạy của Br. Rudradevaji tại Rishikesh, ngay dưới chân núi Himalaya và bên bờ sông Ganga. Ông còn tiếp tục đào sâu kiến thức về Iyengar Yoga dưới sự hướng dẫn của Master Iyengar Yoga Sri Ranmananand Patel. Ông không chỉ là học viên về Yoga nhưng còn theo ho5cc Vedanta dưới sự chỉ dhay5 của H.H. Swami Dayanada Saraswati và đã sống và làm việc tại Ashram trong nhiều năm. 

Sri Nadakumar truyền tải kiến thức thực hành Yoga dưới ánh sáng của Vedanta trong các lớp học để đem đến cho học viên kinh nghiệm hoàn thiện về Yoga