CÔ KATHY COOK

Cô Kathy Cook là một giảng viên Yoga chuyên nghiệp, được Iyengar Yoga cấp chứng nhận. Cô ủng hộ và theo đuổi phương pháp thực hành Yoga hài hòa, để đạt được sự khỏe mạnh cả thể chất và tâm trí. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, cô Kathy đã tổ chức, quản lý và giảng dạy nhiều khóa Yoga, tĩnh tâm cũng như nhiều lớp Yoga chuyên đề trên thế giới, đào tạo và giúp đỡ được rất nhiều học viên.

Cô phát triển phương pháp giảng dạy độc đáo riêng mình – kỷ luật nhưng yêu thương, nhân từ, chậm rãi truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm hữu ích đến người thực hành